قوانین و مقررات

از حسن انتخاب شما کمال سپاسگذاری را داریم با توجه به قوانین موجود در کشور عزیزمان ایران کلیه فعالیت های این مجموعه شامل مشاوره و فروش فایل های مقالات برای بررسی می باشد و به عنوان مقاله فروخته شده به غیر جهت استفاده و ارائه به دانشگاه ها و مراکز علمی نیست ، از همین رو از انجام درخواست ها برای نوشتن و آماده سازی پروژه ، پایان نامه ، مقاله و مطالب مرتبط معذرویم خدمات ما شامل ارائه مشاوره برای آماده سازی موارد عنوان شده می باشد به طوری که از مراحل ابتدایی انتخاب موضوع با توجه به توانایی شما و حوزه مطلب ، تخصص و چندین مورد دیگر که کارشناس مربوطه بررسی خواهد کرد ما در کنار شما خواهیم بود.