سمینار بهبود مکانیابی در شبکه حسگر بیسیم با بردار جهت دارفازی(۱۳۹۶)


در حال بارگذاری
۲۳ آبان ۱۳۹۶
344 بازدید
۲۰۰۰۰ تومان

بهبود دقت مکانیابی تکنولوژی محدوده آزاد در شبکه های حسگر بی سیم به کمک روش بردار جهت دار فازی

سمینار بهبود مکانیابی در شبکه حسگر بیسیم با بردار جهت دارفازی در سال ۱۳۹۶توسط محققین موسسه پروژه دات آرت آماده و توسط دانشجوی مربوطه در دانشگاه نیشابور در مقطع ارشد ارائه شده است. سمینار بهبود مکانیابی در شبکه حسگر بیسیم از نظر دقت مکانیابی بسیار قابل توجه و از نظر تحقیقاتی مهم میباشد. دقت مکانیابی در شبکه حسگر بیسیم با استفاده از بردار جهت دارفازی مورد بررسی و تجزیه تحلیل کامل قرار گرفته است. در زیر برخی از مطالب ارائه شده درسمینار بهبود مکانیابی در شبکه حسگر بیسیم با بردار جهت دارفازی آورده شده است.

شبکه های حسگر بی سیم برای بسیاری از کاربردهای حساس به مکان مفید می باشند. به عنوان نمونه می توان از کاربردهایی مانند نظارت بر محیط، کاربردهای نظامی، مدیریت سوانح و غیره نام برد. مکان یابی در این شبکه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است اکثر الگوریتم های مکان یابی موجود بر افزایش دقت تخمین مکان گره های شبکه با استفاده از تکنیکهای ریاضی یا هیوریستیک تمرکز داشته اند.

بهبود دقت مکانیابی تکنولوژی محدوده آزاد در شبکه های حسگر بی سیم به کمک روش بردار جهت دار فازی

پروژه سمیناربهبود مکانیابی در شبکه های حسگر بی سیم به روش بردار جهت دار فازی

از آنجایی که بدست آوردن نتایج دقیق با روشهای قدیمی بسیار سخت می باشد،  درسمینار بهبود مکانیابی در شبکه حسگر بیسیم با بردار جهت دارفازی، ترکیب روش DV_Hop و منطق فازی  برای  مکانیابی گره ها پیشنهاد شده است. بنابراین با ترکیب این دو الگوریتم به سادگی و کاهش زمان محاسبات و کاهش ترافیک، دقت بالا در زمانی که تعداد گره های مرجع کم است و اجرای آسان می توان دست یافت. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که روش پیشنهادی نسبت به روش های دیگر خطای کمتری در تخمین مکان گره ها دارد.

شبکه های حسگر بی سیم به کمک روش بردار جهت دار فازی

شبکه حسگربیسیم متشکل از تعداد زیادی گره است، که به صـورت بـیسـیم بـا یکـدیگردر ارتباطنـد و گـره هـا دارای قابلیتهای حس کردن، پردازش و انتقال داده هستند. ایده اصلی در شبکه های حسگر براساس همکاری تعـداد زیادی از گرهها در شبکه مطرح میشود. در شبکه های حسگر قدیمی گرهها در محلهایی دور از واقعـه قـرار مـیگرفتنـد در ایـن شـبکه هـا بـه منظـور تشخیص هدف از نویزمحیط، از حسگرهای بزرگی که مجهز به تکنیک های پیچیده ای بودند، استفاده میشـد.

مکـان این حسگرها و توپولوژی ارتباطی آنها به صورت کامل از قبل مورد بررسی قرار میگرفت. این حسگرها، داده حس شده را به همراه زمان حس کردن به گره مرکزی انتقال میدادنـد. آنگـاه گـره مرکـزی محاسـبات لازم را روی داده جمع آوری شده انجام میداد و سپس نتایج بررسی را به کاربرانتقال میداد. هر شبکه حسگر نسل جدید، متشکل از تعداد زیادی گره است، که گرههـا درناحیـه مـورد بررسـی یـا در نزدیـک ناحیه قرار گرفته اند.

موقعیت گرهها نیاز به بررسی پیشین ندارد. این بدان معنا است، که پروتکل هـای شـبکه بایـد توانایی خود پیکربندی را داشته باشند و گرهها بعد از قرار گـرفتن در ناحیـه مـورد بررسـی، مسـئول تنظـیم پیکربنـدی شبکه به صورت خودکار هستند. گستره کاربرد شبکه های حسگربیسیم، وسیع است، از جمله میتوان به کاربردهـای کشاورزی، پزشکی، صنعتی و کاربردهای نظامی اشاره کرد.

بردار جهت دارفازی در متلب سمینار بهبود مکانیابی در شبکه حسگر بیسیم

سمیناربهبود مکانیابی در شبکه های حسگر بی سیم به روش بردار جهت دار فازی

سمیناربهبود مکانیابی در شبکه های حسگر بی سیم به روش بردار جهت دار فازی

تخمین مکان در شبکه ­های حسگر بی­سیم

در حالت کلی، دو روش اصلی برای تخمین مکان در شبکه ­های حسگر بی­سیم وجود دارد. در حالت اول برای موقعیت­های داخل یک محیط بسته، بدون داشتن قابلیت استفاده از GPS، که این روش­ها مبتنی بر متدهای محدود و نامحدود هستند. در واقع این روش معنی تخمین مکان نقطه به نقطه می­باشد، که از فاصله و زاویه به منظور محاسبه موقعیت گره حسگر بین حسگرهای نزدیک آن استفاده می­نماید.

روش پیشنهادی مادر سمینار بهبود مکانیابی در شبکه حسگر بیسیم به بهبود روش  DV-hop به تنهایی با یک روش ترکیبی اشاره دارند.آنها به این نتیجه رسیدند که «تمرکز بر روی DV-hop نمی تواند عملکرد خوبی داشته باشد. ما پیشنهاد  دو الگوریتم بابردار جهت دارفازی را داریم ، DV – hop  بهبود یافته را پیشنهاد می کنیم و DV-Hop بهبود یافته می تواند دقت بهتری از الگوریتم DV – hop اصلی داشته باشد به دلیل آن که تنظیم موقعیت تخمین زده از یک گره معمولی بر اساس فاصله آن به نزدیکترین نود لنگر است.بردار جهت دارفازی وابسته به منطق  فازی است که اولین بار توسط یک ایرانی ارائه شد.

خرید
 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.