پایاننامه طراحی و شبیه سازی نوسانساز(اسیلاتور) متغیر باولتاژ(VCO)

۰ تومان
تخمين‌گرهاي بيزين MAP

پایاننامه مدلسازی آماری پارامترهای رنج، سرعت و جهت رادار باتخمین‌گرهای بیزین MAP

۵۰۰۰۰ تومان

پایان نامه کنترل نوری ذرات به روش پلاسمونی و پلاریتون پلاسمون های موضعی

۵۰۰۰۰ تومان

رساله دکتری شبیه سازی و بررسی ترانزیستور تک الکترون SET

۴۰۰۰۰ تومان
0