پایاننامه بررسی ومقایسه کاربرد گرافن،نانولوله های کربنی در دارورسانی در درمان سرطان

۰ تومان

پایاننامه تنظیم کنترلر PI با الگوریتم سیاهچاله با هدف کنترل توان توربین بادی DFIG

۱۰۰۰۰۰ تومان

پایاننامه طراحی و شبیه سازی نوسانساز(اسیلاتور) متغیر باولتاژ(VCO)

۰ تومان
تخمين‌گرهاي بيزين MAP

پایاننامه مدلسازی آماری پارامترهای رنج، سرعت و جهت رادار باتخمین‌گرهای بیزین MAP

۶۰۰۰۰ تومان
0