پایاننامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مصرف کنندگان سوخت در شرکت ملی پخش(تهران)

۵۰۰۰۰ تومان

پایان نامه امنیت در شبکه های فیلدباس و مدباس و سیستم های تشخیص نفوذ

۴۰۰۰۰ تومان

پایاننامه بررسی ومقایسه کاربرد گرافن،نانولوله های کربنی در دارورسانی در درمان سرطان

۰ تومان

پایاننامه تنظیم کنترلر PI با الگوریتم سیاهچاله با هدف کنترل توان توربین بادی DFIG

۱۰۰۰۰۰ تومان
0