آنتن آرایه ای مایکرواستریپ

پروژه شبیه سازی آنتن آرایه ای میکرواستریپ با HFSS

۰ تومان
لیزر با نرم افزار لومریکال

ترجمه مقاله شبیه سازی لیزر با نرم افزار لومریکال

۰ تومان
اسپکتروم سیگنال گفتار (اسپکتوگرام)

کد متلب برای بدست آوردن اسپکتروم سیگنال گفتار برای۳نوع نویز به همراه ۶نمونه

۵۰۰۰ تومان
آنتن میکرواستریپ عایق-مغناطیس با کاربردهای RFID

شبیه سازی مقاله۲۰۱۷ آنتن میکرواستریپ بازیرلایه عایق-مغناطیس با کاربردهای RFID

۰ تومان
0