سمینار ارشد مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات شش ضلعی بورن- نیترید

۲۰۰۰۰ تومان

سمینار مطالعه کاربردهای مدلهای نوسان ساز عصبی در طراحی ابزارهای توانبخشی حرکتی

۲۰۰۰۰ تومان

پروپوزال جایابی بهینه کلید های کنترل از راه دور در تولید پراکنده با عدم قطعیت بار ، نرخ خطا در سیستم توزیع با PSO

۰ تومان

پروژه شبیه سازی آنتن هورن به روش FDTD در نرم افزار متلب

۱۵۰۰۰ تومان
0