سمینارجدید اینترنت اشیا در خدمات پزشکی مناسب رشته های کامپیوتر و مهندسی پزشکی

۴۰۰۰۰ تومان

سمینار ارشد جدید مقدمه ای بر امنیت ارتباطات

۱۵۰۰۰ تومان

پروپوزال انتخاب ویژگی در داده نامتعادل با خوشه بندی مبتنی بر تشخیص جامعه

۱۵۰۰۰ تومان

سمینار ارائه مدل ترکیبی در لایه MAC جهت ارتقای پایداری ارتباط در شبکه های ونت

۰ تومان
0