شبکه دسترسی رادیو ابر (C-RAN)

پروپوزال بهبود روشهای تخصیص منابع رادیویی در شبکه ی سلولی LTE باارتباطات M2M

۱۲۰۰۰ تومان

پروپوزال تحلیل امنیتی احراز هویت بانکداری الکترونیک و بهبود ضعف های امنیتی

۲۰۰۰۰ تومان

سمینارجدید اینترنت اشیا در خدمات پزشکی مناسب رشته های کامپیوتر و مهندسی پزشکی

۴۰۰۰۰ تومان

سمینار ارشد جدید مقدمه ای بر امنیت ارتباطات

۱۵۰۰۰ تومان
0