سمینار ارشد جدید مقدمه ای بر امنیت ارتباطات

۱۵۰۰۰ تومان

پروپوزال انتخاب ویژگی در داده نامتعادل با خوشه بندی مبتنی بر تشخیص جامعه

۱۰۰۰۰ تومان

سمینار ارائه مدل ترکیبی در لایه MAC جهت ارتقای پایداری ارتباط در شبکه های ونت

۰ تومان
شبکه ­های بین خودرویی

پروپوزال روشی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی‌ چند جهانی جهت افزایش طول عمر شبکه‌VANET

۸۰۰۰ تومان
0