پروژه بررسی اثرات مهندسی ارزش در بهینه سازی مصرف انرژی یک ساختمان نمونه پسیو

۱۰۰۰۰ تومان
شبکه دسترسی رادیو ابر (C-RAN)

پروپوزال بهبود روشهای تخصیص منابع رادیویی در شبکه ی سلولی LTE باارتباطات M2M

۱۲۰۰۰ تومان

سمینار ارشد مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات شش ضلعی بورن- نیترید

۲۰۰۰۰ تومان

پروپوزال تحلیل امنیتی احراز هویت بانکداری الکترونیک و بهبود ضعف های امنیتی

۲۰۰۰۰ تومان
0