سمینار مطالعه کاربردهای مدلهای نوسان ساز عصبی در طراحی ابزارهای توانبخشی حرکتی

۲۰۰۰۰ تومان

سمینارجدید اینترنت اشیا در خدمات پزشکی مناسب رشته های کامپیوتر و مهندسی پزشکی

۴۰۰۰۰ تومان

پروپوزال جایابی بهینه کلید های کنترل از راه دور در تولید پراکنده با عدم قطعیت بار ، نرخ خطا در سیستم توزیع با PSO

۰ تومان

پروژه شبیه سازی آنتن هورن به روش FDTD در نرم افزار متلب

۱۰۰۰۰ تومان
0