آنتن آرایه ای مایکرواستریپ

پروژه شبیه سازی آنتن آرایه ای میکرواستریپ با HFSS

۰ تومان
لیزر با نرم افزار لومریکال

ترجمه مقاله شبیه سازی لیزر با نرم افزار لومریکال

۰ تومان
اسپکتروم سیگنال گفتار (اسپکتوگرام)

کد متلب برای بدست آوردن اسپکتروم سیگنال گفتار برای۳نوع نویز به همراه ۶نمونه

۵۰۰۰ تومان
کنترل ازدحام ونت

سمینار کنترل ازدحام ونت VANET

۱۵۰۰۰ تومان
0