ترجمه مقاله اکسید گرافن نوع p و پوشش ضدانعکاسی در سلول خورشیدی گرافن/سیلیکون

۰ تومان
طراحی جمع کننده با نانولوله کربنی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ طراحی جمع کننده با نانولوله کربنی (H-SPICE , VLSI)

۰ تومان
کوپلرجهتی 90 درجه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ کوپلرجهتیRidge-Gap با جبران سازی فاز تصاعدی

۰ تومان
مکان یابی خطا خطوط انتقال

ترجمه مقاله تکنیک جدید مکان یابی خطا برای خطوط مرکب انتقال نیرو

۰ تومان
0