ارتباطات D2D

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ قابلیت تحرک هوشمند کاربران در ارتباطات D2D

۱۰۰۰۰ تومان
طراحی جمع کننده با نانولوله کربنی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ طراحی جمع کننده با نانولوله کربنی (H-SPICE , VLSI)

۰ تومان
کوپلرجهتی 90 درجه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ کوپلرجهتیRidge-Gap با جبران سازی فاز تصاعدی

۰ تومان
مکان یابی خطا خطوط انتقال

ترجمه مقاله تکنیک جدید مکان یابی خطا برای خطوط مرکب انتقال نیرو

۰ تومان
0