ترجمه مقاله سیاست های نوآوری در علم و تکنولوژی کشور روسیه

۰ تومان
تحمل پذیری خطا

ترجمه مقاله ۲۰۱۶تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بیسیم

۰ تومان
ارتباطات D2D

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ قابلیت تحرک هوشمند کاربران در ارتباطات D2D

۱۰۰۰۰ تومان
طراحی جمع کننده با نانولوله کربنی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ طراحی جمع کننده با نانولوله کربنی (H-SPICE , VLSI)

۰ تومان
0