ترجمه مقاله اکسید گرافن نوع p و پوشش ضدانعکاسی در سلول خورشیدی گرافن/سیلیکون

۰ تومان

ترجمه مقاله سیاست های نوآوری در علم و تکنولوژی کشور روسیه

۰ تومان
تحمل پذیری خطا

ترجمه مقاله ۲۰۱۶تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بیسیم

۰ تومان
ارتباطات D2D

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ قابلیت تحرک هوشمند کاربران در ارتباطات D2D

۲۰۰۰۰ تومان
0