تخمین جهت ورود سيگنال

پایان نامه تخمین زاویه ورود سیگنال

۱۵۰۰۰ تومان

پروژه کسر از خدمت انجام شده در مورد رمزنگاری

۰ تومان
مدیریت شبکه، NMS,TMN

پروژه کسر از خدمت انجام شده (مدیریت شبکه های مخابراتیTMN,NMS)

۲۵۰۰۰ تومان

پایان نامه کامل آنتن پلاسما

۴۰۰۰۰ تومان
0