پروژه کسر از خدمت انجام شده در مورد رمزنگاری


در حال بارگذاری
۲۱ مهر ۱۳۹۶
۰ تومان

بررسی پروتکلهای ارتباطی رایانه ای 

ارتباط امن یا حفاظت شده بین دو نود I و J در تمام طول مسیر برقرار است، هرگاه حداقل یکی از شرایط زیر در کل مسیر ارتباط برقرار باشد.

  • محرمانه بودن بدین معنی که دیگران نتوانند اطلاعات ما رابخوانند.
  • تمامیت اطلاعات یعنی کامل و بدون نقص انتقال یابد.
  • سندیت، یعنی اطلاعات مدرکی دال بر اصل بودن داشته باشد.

هنگامی که روش های رمزنگاری برای استفاده از این ۳ خاصیت بکارمیرود، هردو نود I,J به کلید رمزنگاری که یک مجموعه توافق شده از الگوریتم ها است، نیاز دارند. از همه مهمتر، آنها نیاز دارند که از هویت همدیگر اطمینان داشته باشند. در بخش های بعدی ما خواهیم دید که احرازهویت در بحث امنیت ارتباطات معمولا توسط یک مکانیزم رمزنگاری انجام می‌گردد، مانند یک کد شناسایی که ما این روش را الگوریتم حفاظت تمامیت یا بی نقصی می نامیم. به منظور برقراری ارتباط امن، ما به پروسه های زیر نیاز داریم.

رمزنگاری و برقراری کلید

رمزنگاری و برقراری کلید

  • احرازهویت متقابل

احراز هویت روش یا مکانیزمی است  که براساس آن هر موجودیت ( مثل یک پروسه یا شخص ) بررسی می‌کند که شریک او در یک ارتباط ( یعنی مو جودیت طرف مقابل )، همانی است که ادعا می‌کند یا یک اخلال گر ثالث است که خود را به جای طرف واقعی جا زده است.

یک شیوه، پروسه یا الگوریتم بین دو طرف ارتباط، یعنی نود I و J بطوریکه دوطرف بتوانند توسط آن به یک شناسایی متقابل برسند. احراز هویت روش یا مکانیزمی است که براساس آن هر موجودیت ( مثل یک پروسه یا شخص ) بررسی می‌کند که شریک او در یک ارتباط ( یعنی موجودیت طرف مقابل )، همانی است که ادعا می کند یا یک اخلال گر ثالث است که خود را به جای طرف واقعی جا زده است[۱].

  • استقرار کلید

یک پروسه است که در آن کلیدهای رمزنگاری برای نودهای I,J ایجاد می‌شود تا آنها بتوانند از توابع رمزنگاری  برای حفاظت از ارتباطات شان استفاده کنند.

  • مکالمات رمزشده

اگر آنجا، چندین انتخاب برای تابع رمزنگاری وجود داشته باشد، این پروسه اجازه می‌دهد که نودهای I,J برای استفاده از یک مجموعه منظم از این توابع توافق کنند.

این ها مقدمه گزارش پروژه کسرخدمت انجام شده در دو سال پیش در یکی از ارگان های نظامی کشور است که به راحتی میتوانید بعنوان بیس پایان نامه یا پروژه کسری خدمت خود قرارداده و با کمی نوآوری و ادامه برخی جزئیات با راهنمایی محققین موسسه، یک کار کامل و بی عیب و نقص آماده نمایید.

  • احراز هویت متقابل

احرازهویت متقابل معمولا اولین رویکرد در برقراری ارتباطات امن میباشد. در این رویکرد، دو طرف ارتباط از تایید هویت طرف مقابلشان مطمئن می‌شوند. اگر این رویکرد، یعنی احراز هویت متقابل با برقراری کلیدهای شناسایی که در بخش های بعد گفته میشود، بکارگرفته شوند، میتوانند یک ارتباط امن را ایجادکنند که هیچ شخص سارقی نتواند خودش را بعنوان یک طرف ارتباط جا بزند و از این طریق سوء استفاده کند.

  • بنای کلید(استقرار کلید)

بنای کلید، یک پروسه برای ایجاد کلیدهای مخفی برای دو طرف ارتباط می‌باشد. در این بخش ما بر رویکرد احراز هویت بنای کلید بین دوطرف ارتباط متمرکزمی‌شویم، درحالیکه رویکرد بنای کلید برای ارتباطات بین چندین طرف هم قابل استفاده است. در این بخش ما بر روی بنای کلید که به طرح انتقال کلید یا طرح توافق کلید معروف است، بحث خواهیم نمود. یک طرح انتقال کلید، مقادیر پنهانی هستند که با کلیدهای موجود حفاظت می‌شوند، بطوریکه بصورت پنهانی و امن می‌توانند از یک طرف ارتباط به طرف دیگرانتقال یابند. سپس هر دوطرف ارتباط از مقدار پنهانی  بصورت گفته شده در پروتکل برای تولید کلید یا کلیدهای دیگر استفاده می نمایند. یک کلید میتواند متقارن باشد، یعنی بین دوطرف ارتباط شریک باشد، یا میتواند یک کلید عمومی دریافتی باشد. بطور مثال یک طرح کلید انتقال می‌تواند از الگوریتم RSA استفاده نماید.(بدون پس)

برقراری کلید عمومی

برقراری کلید عمومی

خرید
 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.