پروژه شبیه سازی آنتن هورن به روش FDTD در نرم افزار متلب


در حال بارگذاری
۳۰ شهریور ۱۳۹۷
244 بازدید
۱۵۰۰۰ تومان
خرید

پروژه شبیه سازی آنتن هورن به روش FDTD در نرم افزار متلب

 

پروژه شبیه سازی آنتن هورن به روش FDTD در نرم افزار متلب مناسب درس روش های عددی در الکترومغناطیس و کسانی است که میخواهند ساختارهای مقالاتشان را خودشان با متلب کدنویسی نمایند و قصد استفاده از نرمافزازهای CST, HFSS را ندارند.

npmls=8; % Depth of PML region in # of cells

nmax=200; % Number of time steps

ie=100;
ib=ie+1;
ic=ie/2;
ip=ie-npmls;

je=100;
jb=je+1;
jc=je/2;
jp=je-npmls;

pi=4.0*atan(1.0);
muo=4.0*pi*1.0e-7; % Permeability of free space
epso=8.854e-12; % Permittivity of free space
co=1.0/sqrt(muo*epso); % Speed of light in free space
aimp=sqrt(muo/epso); % Wave impedance in free space
freq=9.84252e+09; % Frequency of excitation
lambda=co/freq; % Wavelength of excitation
dx=lambda/12.0; % FDTD cell size
dt=dx/co/2.0; % Time step size

%***********************************************************************
% …. Set up the Berenger PML ABC material constants ….
%***********************************************************************

sigmax=-3.0*epso*co*log(1e-5)/(2.0*dx*npmls);
rhomax=sigmax*(aimp^2);

for m=1:npmls;
sig(m)=sigmax*((m-0.5)/(npmls+0.5))^2;
rho(m)=rhomax*(m/(npmls+0.5))^2;
end;

%***********************************************************************
% …. Set up constants needed in the FDTD equations for the ….
% …. Berenger PML ABCs (exponential difference expressions)….
%***********************************************************************

for m=1:npmls;
re=sig(m)*dt/epso;
rm=rho(m)*dt/muo;
ca(m)=exp(-re);
cb(m)=-(exp(-re)-1.0)/sig(m)/dx;
da(m)=exp(-rm);
db(m)=-(exp(-rm)-1.0)/rho(m)/dx;
end;

 

% ….. Left and Right PML Regions …..

for i=2:ie;
for j=2:npmls+1;
m=npmls+2-j;
caex(i,j)=ca(m);
cbex(i,j)=cb(m);
end;
for j=jp+1:je;
m=j-jp;
caex(i,j)=ca(m);
cbex(i,j)=cb(m);
end;
end;

%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ey Fields >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

% ….. Back and Front PML Regions …..

for j=2:je;
for i=2:npmls+1;
m=npmls+2-i;
caey(i,j)=ca(m);
cbey(i,j)=cb(m);
end;
for i=ip+1:ie;
m=i-ip;
caey(i,j)=ca(m);
cbey(i,j)=cb(m);
end;
end;

خرید
 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.