پایاننامه مدلسازی آماری پارامترهای رنج، سرعت و جهت رادار باتخمین‌گرهای بیزین MAP


در حال بارگذاری
۲۵ تیر ۱۳۹۷
221 بازدید
۶۰۰۰۰ تومان

پایاننامه مدلسازی آماری پارامترهای رنج، سرعت و جهت رادار باتخمین‌گرهای بیزین MAP

در پایاننامه مدلسازی آماری پارامترهای رنج، سرعت و جهت رادار باتخمین‌گرهای بیزین MAP در ابتدا در فصل دوم مفاهیم راداری و اهداف راداری تشریح خواهند شد و سپس روش های یادگیری ماشین خصوصا روش بیز بیان خواهد شد و درپایان این فصل مختصری از تحقیقات پیشین انجام شده روی مدلسازی اهداف پراکنده ذکر میگردد.

در فصل سوم، روش پیشنهاد شده برای مدلسازی اهداف راداری پراکنده، پله پله تشریح می‌شود و عملکـرد پارامترهای خروجی آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم روش ذکر شده در فصل سوم با نرم افزار متلب شبیه سازی میگردد و خروجی های شبیه سازی استخراج گردیده و مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در فصل پنجم، از کل تحقیق به یک جمع بندی کلی خواهیم رسید وپیشنهاداتی در رابطه با ادامه تحقیقات توسط دیگر محققین علاقمند ارائه می‌کنیم و مشکلات و چالش­های موجود را عنوان می‌نماییم.

تخمین‌گرهای بیزین MAP

تخمین‌گرهای بیزین MAP

حوزه کاری این رساله مربوط به سیستمهای راداری و مدلسازی اهداف راداری که سیگنال راداری را پخش و پراکنده میکنند، میباشد و با کلیه سازمان‌های مرتبط با سیستم‌های رادیویی، تمامی سازمان‌ها و ارگانهایی که روی تجهیزات راداری تحقیق انجام می‌دهند، در ارتباط است. و مراکز تحقیقاتی مرتبط با طراحی رادارهای مایمو و مدلسازی اهداف راداری و… می‌توانند از نتایج این تحقیقات بهره برداری نمایند.

توضیح مختصرتخمین‌گرهای بیزین MAP

روش بیزین شامل تخمین‌های کلاسیک مثل روش‌های:

  • ماکسیمم معلول به علت رسیده(MAP)
  • ماکسیمم احتمال (ML)
  • مینیمم متوسط مجذور خطا(MMSE)
  • مینیمم متوسط اندازه خطا (MAVE)به عنوان حالت خاص در نظر گرفت.                                                                                مدل بیزی داده‌های از سیگنال مشاهده و تجمعی از احتمالات قبلی از فرایند را به کار می‌گیرد. حال می‌خواهیم تخمینی از متغیر تصادفی θ را بر اساس متغیر تصادفی y. طبق قانون بیز تابع چگالی θ به شرط y به صورت زیر است: 

خرید
 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.