پایاننامه بهبود عملکردTCPدر شبکه های سیار موردی با کمک روش بین لایه ای


در حال بارگذاری
۶ آذر ۱۳۹۷
77 بازدید
۲۰۰۰۰ تومان
خرید

پایاننامه بهبود عملکردTCPدر شبکه های سیار موردی با کمک روش بین لایه ای

 

یکی از ارز رین رخدادهای همیشگی در شبکه های سیار ردی شکستهای متوالی مسیرمیباشد. که باید به طور شایسته مناسب به ها پاسخ بدهیم. علل مختلف برای وقوع شکستهایمتوالی مسیر در شبکههای سیار موردی ازقبیل تحرک گرههای مجاور قطع اتصالات موقت وجوددارد. همانطور که در بالا، بیان شده است، TCP مستقل از زیر ساخت میباشد. بنابراین برای مقابله بامشکل گم دن بسته، TCP مکانیزم کنترل ازدحام را در شبکه های سیمی بکار میگیرد.بنابراین درشبکه های سیار موردی نیز TCP میخواهد از مکانیزم کنترل ازدحام استفاده کند تا ین رتیب ازگمشدنهای بسته های بیشتر نزول عملکرد گذردهی TCP در شبکه های سیار موردی مانعتکند. به دلیل وجود تفاوتهای ذاتی در رسانه بیسیم نسبت به رسانه سیمی نیز تفاوتهای متفاوت در تکنولوژی شبکه بندی بیسیم در مقایسه با شبکه های سیمی نباید در این زمان، مکانیزم کنترلازدحام را درگیر نمود. زیرا امکان دارد که سریعا شکست مسیر به دلایل مختلف به حالت اولیهبرگردد نیازی به استفاده کردن از مکانیزم کنترل از حام نباشد. بنابراین در ین زمانهای تضعیفسیگنال باید به نحو مناسبی با آنها رخورد کنیم. زیرا استفاده نابجا نادرست از کنترل ازدحامموجب اهش شدید عملکرد TCP خواهد شد.

در مقایسه با TCP استاندارد، روش پیشنهادی، بهبودی درحدود ۲۱ %تا ۲۹ %در گذردهیبدست آورده است. هرچه تعداد قطع اتصالات بیشتر میشود، عملکرد روش پیشنهادی نیز در مقایسهبا TCP نرمال بهتر میشود نمودار شیب تندتری به خود میگیرد. میتوان این نتیجه را اینگونهتعمیم داد که احتمالا با افزایش تعداد قطع تصالات، درصد هبود عملکرد روش پیشنهادی بسیاربیشتر از TCP استاندارد خواهد شد. البته این تعمیم نیاز به آزمایش تحت سناریوهای فراوان را طلبمیکند تا به طور مستند این نتیجه ثابت شود.

خرید
 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.