پایاننامه استفاده از EBG در افزایش بهره آنتنهای میکرواستریپی چند باندی با ساختار فرکتالی


در حال بارگذاری
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
277 بازدید
۲۰۰۰۰ تومان

بررسی خواص و استفاده از EBG در افزایش بهره آنتنهای میکرواستریپی چند باندی با ساختار فرکتالی  در باند X  

بهره آنتنهای میکرواستریپی چند باندی با ساختار فرکتالی

بهره آنتنهای میکرواستریپی چند باندی با ساختار فرکتالی

پایاننامه استفاده از EBG در افزایش بهره آنتنهای میکرواستریپی چند باندی با ساختار فرکتالی در دانشگاه علم و صنعت ارائه شده است.

کریستالهای نوری PC تحول جدیدی در تکنولوژی فرکانس بالا محسوب می شوند که بیشترین کاربرد آنها در باند نوری و ساخت ادوات مربوط به این باند می باشد. اما اولین بار در سال ۱۹۹۱ پروفسور یابلنویچ توانست این تکنولوژی را با نام EBG در فرکانسهای مایکرویو و موج میلیمتری ابداع کند.

کریستالهای نوری دسته ای از ساختار های فلزی، دی الکتریک و یا ترکیب این دو هستند که باند ممنوعه فرکانسی ایجاد می کنند، بطوریکه در امواج تابیده شده از جهات مختلف تداخل سازنده ایجاد کرده و اجازه انتشار به آنها نمی دهند . بر اساس تناوب فیزیکی ساختار، باند ممنوعه را می توان در صفحات یک، دو و یا سه بعدی ایجاد کرد. کاربرد این مواد در فرکانسهای نوری بوده است اما اخیرا به علت مناسب بودن ابعاد این مواد برای فرکانسهای مایکروویو، در طول موجهای میلیمتری و سانتیمتری نیز کاربرد پیدا کرده است .

یکی از مهمترین خواص مواد با باند ممنوعه نوری، تشکیل مدهای متمرکز در باند ممنوعه می باشد. این پدیده با بر هم زدن پریود ساختار بوجود می آید. این بر هم زدن نظم را می توان با اعمال یک اختلال در ساختار ایجاد کرد. با اعمال تکنیکهای مختلفی که در ادامه خواهد آمد، می توان این باند عبور را تنظیم نمود. اگرچه این خواص مربوط به ساختارهای نوری می شود، مفهوم باند ممنوعه به همان اندازه قابل اعمال به تمام امواج الکترومغناطیسی با هر طول موج نیز می باشد.افزایش بهره آنتنهای میکرواستریپی چند باندی با ساختار فرکتالی از اینموارد بهره میبرد.

اگرچه در فرکانسهای مایکروویو می توان از دی الکتریک یا فلز برای ایجاد این ساختارها استفاده کرد، اما استفاده از مواد دی الکتریک- فلز بیشتر رایج می باشد.  این ساختارها از کنار هم گذاشتن قطعات پریودیک فلزی بروی بوردهای مایکرویو ایجاد می شوند. حال آنکه می توان این فلزات پریودیک را در ساختارهای پیچیده دی الکتریک نیز جا سازی کرد. در طول موج در حد سانتیمتر یا میلیمتر می توان قطعات الکترونیکی را نیز در داخل این ساختار ها قرار داد. این مواد وقتی در طول موج میلیمتری استفاده می شوند با نام شکاف الکترومغناطیسی( EMG) شناخته می شوند. در ضمن، ساختارهای دی الکتریک خالص معمولا در فرکانسهای پایین تر استفاده می شوند.

کاربرد ساختار های با باند ممنوعه الکترومغناطیسی در باند مایکروویو اخیرا رو به افزایش گذاشته اند. از این مواد برای تحقق فیلتر ها و موجبر ها و نیز سمتگرایی انتشار امواج الکترومغناطیسی در کاربرد های متفاوت می توان استفاده کرد . از ساختار های دی الکتریک– فلز در باند مایکروویو می توان برای ساخت باز تاباننده ها، زیر لایه آنتنهای میکرواستریپی فرکتالی، سطوح با امپدانس بالا و فیلترهای با پهنای باند بالا استفاده کرد. در بخش بعدی مفصلا راجع به کاربردهای ساختارهای باند ممنوعه توضیح داده خواهد شد.

با تغییر هندسه کریستالهای نوری می توان باند ممنوعه و باند گذر را تنظیم نمود. به این معنی که با تغییر مقیاس سلولهای اولیه می توان، در نواحی متفاوت کاری از این ساختار ها استفاده کرد. البته باید در اینجا به تفاوت ساختارهای با باند ممنوعه نوری با سطوح انتخاب گر فرکانسی (FSS) اشاره کرد. ایجاد ساختارهای سه بعدی و نیز بهره گرفتن از مفهوم اختلال از عمده مزیتهای ساختار های با باند ممنوعه فرکانسی نسبت به سطوح انتخاب گر فرکانسی می باشد.

 آنتنهای میکرواستریپی فرکتالی،

آنتنهای میکرواستریپی فرکتالی،

فهرست مطالب پایاننامه استفاده از EBG در افزایش بهره آنتنهای میکرواستریپی چند باندی با ساختار فرکتالی

فصل ۱- معرفی ساختارهای باند ممنوعه ۱

۱-۱- مقدمه ۱

۱-۲- تفکیک محیطهای باند ممنوعه توسط جنس ساختار ۴

۱-۳- اختلال در ساختارهای با باند ممنوعه نوری ۱۱

۱-۴- نمودار پراکندگی ۱۶

فصل ۲- بررسیآنتنهای میکرواستریپی فرکتالی با باند ممنوعه

۲-۱- مقدمه ۲۰

۲-۲- بررسی آنتنهای با باند ممنوعه نوری از دیدگاه Metamaterials ۲۱

۲-۳- بررسی آنتنهای با باند ممنوعه نوری از دیدگاه اختلالی ۳۴

۲-۳-۱- اثر تغییر دوره تناوب میله های دی الکتریک  بر پهنای باند ممنوعه ۴۰

۲-۳-۲- اثر تغییر طول اختلال  ( ld) بر فرکانس اختلال ( fd  ) و بررسی انواع ۴۳

۲-۳-۳- اثر اعمال اختلال نوع دوم میله های دی الکتریک  بر فرکانس اختلال ( fd  ) ۴۶

۲-۳-۴-ساختار آنتنهای میکرواستریپی دو بانده، با بکار گیری EBG به عنوان Superstrate در آنتنهای میکرواستریپی فرکتالی

۲-۳-۵- استفاده از EBG برای بهبود عملکرد آرایه های آنتنی ۵۸

۲-۴- بررسی آنتنهای با باند ممنوعه نوری از دیدگاه Fabry-Perot ۶۱

فصل ۳- معرفی روند طراحی آنتنهای باند ممنوعه با بهره بالا ۷۱

۳-۱- مقدمه ۷۲

۳-۲- انتخاب المان به کار رفته در ساختار باند ممنوعه ۷۲

۳-۳- روش طراحی ساختارهای باند ممنوعه یک بانده ۷۴

۳-۴- روش طراحی ساختارهای باند ممنوعه دو بانده ۷۹

فصل ۴- نتایج شبیه سازی لایه Superstrate و آنتنهای میکرواستریپی فرکتالی دو بانده ۸۱

فصل ۵- ساختار پیشنهادی برای آنتن دو بانده با بهره بالا ۸۳

فصل ۶- نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۷

مراجع ۸۳

 

خرید
 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.