شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو


در حال بارگذاری
۵ بهمن ۱۳۹۶
385 بازدید
۰ تومان

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو

Mutual Coupling Reduction in Millimeter-Wave MIMO Dielectric Resonator Antenna Using Metamaterial Polarization Rotator Wall

کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو

کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو عنوان پروژه و مقاله بیسی است که به تازگی در یکی از ژورنال های معتبر توسط محققیقن پروژه دات آرت ثبت شده است. این مقاله با نرم افزار hfss انجام شده است و میتواند بیس مناسبی برای پایاننامه شما عزیزان مخابرات میدانی باشد. نحوه شبیه سازی این مقاله نیز توسط محققین پروژه دات آرت به شما آموزش داده میشود.

کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو

کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور الکتریک مایمو

به عنوان یک روش امیـد بخـش و موفـق، آنتن های رزوناتورمایمو بـه طـور  گسترده در سیستمهای چنـد ورودی چنـد خروجـی مایمو مـورد استفاده قرار گرفته اند. به گونه ای که با استفاده از سیستمهای MIMO میتوان ظرفیت کانال را بدون نیاز به توان یـا طیـف فرکانسـی اضـافی افزایش داد. با استفاده از سیستمهای MIMO مـی تـوان چنـد آنتن را در فرستنده و یا گیرنـده نصـب کـرد بـه طـوری کـه سـیگنال دریافتی و یا ارسالی دارای کاراکترهای محو سازی متفاوتی باشـند و از آن جایی که غیر محتمل است که همه ی سیگنالهای دریافتی تجزیـه یا محو شوند در یک زمان مشابه، میتوان گفت که این سیستم قابلیـت اطمینان ارتباط دارد و میتوان انتخـاب مناسـبی از سـیگنال دریـافتی داشته باشیم. اگرچه نصب المانهـای آنـتن روی یـک فضـای کوچـک باعث تزویج متقابل بین المانهای آنتن میشود، طراحی یـک آنـتن بـا ابعاد کوچک که تزویج متقابل بین المانهای آن کم باشد رقابت بزرگی را بین طراحان آنتن ایجاد کـرده اسـت.

کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو

کاهش تزویج متقابل بین رزوناتور دی الکتریک مایمو

کاهش تزویج متقابل بین آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو با استفاده از چرخاننده های پلاریزاسیون متامتریال

چرخاننده های پلاریزاسیون با استفاده از ساختارهای متامتریال پلاریزاسیون سیگنال دریافتی را تغییر میدهند و از این طریق سبب کاهش تزویج متقابل بین المانهای آنتن های رزوناتور دی الکتریک مایمو میشوند. این مقاله بسیار با ارزش است و پیشنهاد میشود حتما آن را تهیه کنید.

کاهش تزویج متقابل بین  رزوناتور مایمو

کاهش تزویج متقابل بین رزوناتور مایمو

خرید
 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.