شبیه سازی مقاله مالتیپلکسر نوری موجبری باR-SOFT


در حال بارگذاری
۳۰ دی ۱۳۹۶
599 بازدید
۰ تومان

شبیه سازی مقاله مالتی پلکسر نوری موجبری باR-SOFT

شبیه سازی مقاله مالتی پلکسر نوری موجبری با  R-SOFT توسط مشاورین پروژه دات آرت انجام شده است. شما میتوانید این مقاله را بعنوان بیس پایان نامه ارشد خود قرار دهید و با ادامه دادن شبیه سازی ها با R-SOFT و ایجاد نوآوری آن را بعنوان پروژه معرفی نمایید. کارشناسان ما در چند جلسه آنلاین نحوه شبیه سازی این مقاله را با نرم افزار آرسافت (R-SOFT )به شما آموزش میدهند و شما را برای کار با این نرم افزار آماده میکنند.


مقاله مالتی پلکسر نوری موجبری باR-SOFT

در این مقاله ما با استفاده از کریستال های فوتونی دو بعدی Slab، یک دی مالتی پلکسر نوری دو و چهار کاناله برای استفاده درسیستم های مخابراتی WDM طراحی کردیم. پس از شبیه سازی با R-SOFT ،یک ساختار موجبری با نقص خطی و استفاده از میله های عایق با شعاع های متفاوت یک مالتی پلکسر نوری ۲ کاناله و سپس با برداشت از این طرح، یک مالتی پلکسر ۴ کاناله طراحی خواهیم نمود. جنس میله های دی الکتریک سیلیکون انتخاب شده است و سعی شده است از طول موج های کاربردی نوری استفاده شود.

مالتی پلکسر نوری موجبری باR-SOFT

نظریه مخابرات نوری در قرن نـوزدهم مـورد تاییـد دانشـمندان بزرگی همچون ماکسول ، هرتز و … قرار گرفت . ولـی یـک قـرن زمان برد تا تکنولوژی استفاده از این روش توسعه پیدا کرد و به حد مطلوب رسید. پس از انتقال نور در فیبرهای نوری و ساخت منبع  لیزری مناسب جهت تولیـد سـیگنال نـوری مدولـه شده ، مسئله استفاده حداکثری از پهنای باند طیف نوری مطرح شد. کریستال های فوتونی ساختارهای متناوب یـا شـبه متنـاوب از مواد دی الکتریک یا فلزی می باشند که از انتشـار نـور در بـازه فرکانسی خاصی و در جهت مشخصی جلوگیری میکننـد. ایـن بازه فرکانسی محدود و کراندار به عنوان باند ممنوعه فوتونی یـا گاف باند شناخته می شود.

مالتی پلکسر موجبری باR-SOFT


مالتی پلکسر موجبری باR-SOFT

این مقاله کریستال های فوتونی را بخوبی معرفی کرده است که کریستال های فوتونی بیس بسیاری از پروژه ها و پایاننامه های مخابراتی میباشند.کریستال های فوتونی به سه دسـته کریستال های یک بعدی ، دو بعدی و سـه بعـدی تقسـیم مـی شوند. کریستال هـای فوتـونی دو بعـدی در راسـتای دو محـور متناوب و در راستای محور سوم همگن هستند. به ایـن آرایـش بـه صـورت عمـومی Slab گفتـه مـی شـود. بسـته بـه آرایـش قرارگرفتن میله ها در Slab کریستال های فوتونی دوبعـدی بـه دو دسته مثلثی و مستطیلی تقسیم می شوند.

بـه راحتـی مـی توان در ساختارکریستال های فوتونی دو بعدی ایجاد نقص کـرد که این نقص ها باعث بوجود آمدن مدهای محلـی در اطـراف آن ها در باند ممنوعه فوتونیکی می شوند. میتوان از ایـن مـدهای محلی برای طراحی فیلترها نوری، دی مالتی پلکسر طول موجی، سوئیچ های نوری، گیت های منطقی، سنسورها و دیگر ادوات نوری استفاده کرد. نرم افزار مورد استفاده برای شبیه سازی R-SOFT میباشد.(بدون پسورد)

خرید
 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.