پایاننامه ارائه مسیریابی بهینه مبتنی برسلول بندی پویا در شبکه های موردی بین خودرویی

پایاننامه ارائه مسیریابی بهینه مبتنی برسلول بندی پویا در شبکه […]

سمینار ارائه مدل ترکیبی در لایه MAC جهت ارتقای پایداری ارتباط در شبکه های ونت

سمینار ارائه مدل ترکیبی در لایه MAC جهت ارتقای پایداری […]

شبکه ­های بین خودرویی

پروپوزال روشی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی‌ چند جهانی جهت افزایش طول عمر شبکه‌VANET

پروپوزال ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی‌ چند جهانی جهت […]

تست رگرسیون

پایاننامه تست رگرسیون برای کاربردهای دیتا بیس

پایاننامه تست رگرسیون برای کاربردهای دیتا بیس تست رگرسیون نوعی […]

0