۶ ماه کاهش خدمت در مقابل ۳ میلیون تومن

۶ ماه کسری خدمت سربازی برای دانشجویان برق و کامپیوتر

کسری خدمت سربازی

کسری خدمت سربازی

۶ ماه کسری خدمت سربازی هدیه ای است که مشاورین پروژه دات آرت برای دانشجویان برق و کامپیوتر درنظر گرفته است. شاید بپرسید که چگونه یک موسسه تحقیقاتی چنین توانایی دارد. موسسه مشاورین پروژه دات آرت با برداشتن یک پروژه کسراز خدمت سربازی برای شما دانشجویان عزیز برق وکامپیوتر و انجام این پروژه برای شما بدون اینکه هیچ وقت و زمانی را از شما تلف نماید، با هزینه ناچیز۳ میلیون تومن که فقط درآمد یک ماه اداره کاری میباشد(البته با اضافه کار) ، گام بزرگی برای شما برمیدارد. این پروژه کسری خدمت سربازی فرصتی طلایی برای شما عزیزان میباشد تا دوره سربازی را کاهش دهید.

پروژه های کسری خدمت سربازی

پروژه های کسری خدمت سربازی

توصیه مشاورین پروژه دات آرت به شما دانشجویان عزیز برق وکامپیوتر و حتی رشته های دیگر این است که در بهترین حالت شما میتوانید دو پروژه کسری خدمت سربازی اخذ نمایید و یک پروژه را خودتان انجام دهید و پروژه دیگر را به موسسه ما بسپارید و با اینکار بدون اینکه به دوره تحصیلی شما خدشه ای وارد شود، براحتی ۱۲ ماه از سربازی خود را کسر نمایید و گام بزرگی در موفقیت بردارید.

انجام پروژه های کسری خدمت سربازی فواید دیگری بغیر از کاهش دوره سربازی نیز دارد و آن استفاده از مزایای رزومه ای پروژه کسری خدمت سربازی در پیداکردن شغل مناسب(البته اگر شرط اصلی یعنی پارتی و رابطه را داشته باشید) میباشد. در بسیاری از شرکت های خصوصی(نه دولتی) در جلسه مصاحبه استخدام، اخذ و انجام پروژه های کسری خدمت سربازی یک امتیاز برای شما حساب میشود.

پروژه های کسری خدمت سربازی و پایاننامه

در شرایطی ایده آل توصیه موسسه مشاورین پروژه دات آرت به شما دانشجویان برق و کامپیوتر(خصوصآ در دوره ارشد) این است که پروژه کسری خدمت سربازی را در راستای پایاننامه خود اخذ نمایید و بهتر است که کار مشاوره و انجام پایاننامه خود را بهمراه پروژه کسری خدمت به موسسه مشاورین پروژه دات آرت بسپارید، زیرا در اینصورت هم با یک تیر دونشان زده اید و هم وقت کافی برای انجام یک پروژه کسری خدمت سربازی توسط خود را دارید.

در نهایت توصیه ما به شما این است که از فرصت استفاده کنید و به هیچ وجه از اسم پروژه کسری خدمت سربازی نهراسید و فکر نکنید که قرار است درآن چیزی کشف یا اختراع کنید، بلکه یک پروژه معمولی مانند همه پروژه های دیگریست که در طول دوره تحصیلی خود انجام داده اید و در بدترین حالت که هیچ کاری انجام ندهید، حداقل ۳ یا ۴ ماه کسری خدمت را میگیرید. پس این فرصت را از دست ندهید و حداقل خودتان یک پروژه کسرازخدمت سربازی اخذ نمایید و با مشاوره ما یا بدون ما انجام دهید.

پروژه های کسری خدمت سربازی

پروژه کسری خدمت سربازی

 

مشاورین پروژه دات آرت
۲۴ دی ۱۳۹۶
619 بازدید