مشاوره و انجام پایاننامه و تز دکتری

انجام پایاننامه و تز دکتری برق و کامپیوتر

انجام پایاننامه و تز دکتری برق و کامپیوتر عنوان این تایپیک است و ما قصد داریم در اینجا در مورد نحوه مشاوره و انجام پایاننامه یا تز دکتری تخصصی رشته های برق و کامپیوتر صحبت کنیم. همانطور که میدانیم، مقطع دکتری از زمین تا آسمان با مقطع ارشد تفاوت دارد و هیچگاه هیچ موسسه ای نمیتواند ادعای انجام پایاننامه و تز دکتری در مدت کوتاه ۳ تا ۶ ماه را داشته باشد، زیرا سیستم در مقطع دکتری متفاوت است و موسسات مدعی انجام پایاننامه دکتری در چندماه کاملآ مبتدی هستند و اصلا تابحال یک کار تز دکتری را به سرانجام نرسانده اند.

انجام پایاننامه و تز دکتری

انجام پایاننامه و تز دکتری

در دوره ۵ ساله دکتری تخصصی، تحقیق و پژوهش حرف اول و آخر را میزند و کل ۵ سال به تحقیق و ارائه گزارشات تحقیق و ارائه مقاله میگذرد و مانند دوره ارشد نیست که یکسال و نیم واحد درسی را میگذرانند و در ۶ ماه تا یکسال بعد یک پایاننامه ارائه میدهند. در دوره دکتری تخصصی، دانشجو بایستی دو مقاله ژورنال معتبر از پایان نامه خود استخراج نموده و چاپ نماید که خود فرآیند چاپ مقاله در حدود یکسال طول میکشد( از زمان ارسال مقاله تا تایید و رفع نواقص و رسیدن به چاپ)  و انجام پایاننامه فرآیندی زمانبر است که همین مساله پوچی ادعای موسسات در انجام تز دکتری در ۶ ماه را می رساند.

شیوه اول پروژه دات آرت برای انجام پایاننامه و تز دکتری

موسسه مشاورین پروژه دات آرت به دوصورت با دانشجویان دوره دکتری تخصصی همکاری و مشاوره مینماید. حالت اول که حالت درست و شدنی است، موسسه مشاورین پروژه دات آرت کار انجام پایاننامه و مشاوره تز دکتری را از ابتدای کار و یا اواسط دوره بصورت کامل برعهده میگیرد و تمامی مراحل آماده سازی پروپوزال و دفاع از پروپوزال و آموزش دانشجو و ارائه دو مقاله ژورنال و آماده سازی تز نهایی و شبیه سازی ها و در صورت لزوم مراحل ساخت پروژه و آموزش کامل مقالات و شبیه سازی پایاننامه به دانشجو را در طول دوره برعهده میگیرد و در تمام مدت تحصیل بعنوان مشاور و همکار دانشجو کلیه تحقیقات و موارد درخواستی استاد را برای دانشجو فراهم نموده و آموزش میدهد.

در این شیوه دانشجو همواره از کمک های مشاور بهره میبرد و مشاور بصورت یک استادخصوصی پروژه ها و مقالات تحقیقاتی دوره دکتری تخصصی دانشجو را پیش میبرد. در این روش هزینه مشاوره که در اول قرارداد مشخص میشود، بصورت قسطی و باتوجه به پیشرفت کار از دانشجو اخذ میگردد. بسیاری از دانشجویان دوره دکتری تخصصی افراد شاغل در ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی هستند که زمان لازم برای سرچ و تحقیق را ندارند و با این شیوه به راحتی با استفاده از این مشاور خصوصی علاوه بر یادگیری مطالب دوره دکتری از عهده ارائه مقالات لازم و دفاع و انجام پایاننامه بر آیند و بجای اینکه خود را عذاب بدهند و مرخصی های مداوم بگیرند، هزینه صرفه جویی شده از محل عدم گرفتن مرخصی ها میتوانند هزینه مشاور خصوصی را پرداخت نمایند و یک بازی برد-برد را پیاده نمایند.

شیوه دوم پروژه دات آرت برای انجام پایاننامه و تز دکتری

در روش دوم ممکن است که دانشجوی دکتری فقط برای موارد خاصی از تحقیقات تز دکتری خود نیاز به کمک و مشاوره داشته باشد، بطور مثال فقط برای نگارش یکی از مقالات ژورنالی از تحقیقات خود را بخواهد از یک مشاور کمک بگیرد. در این حالت نیز میتواند برای آن خدمات خاص به مشاورین پروژه دات آرت مراجعه نماید، لیکن روش اول بسیار مناسبتر و عملی تر است و بازدهی کار بالا میرود.

در شیوه دوم دانشجوی دوره دکتری میتواند مقاله ها را خود بنویسد و بفرستد و فقط انجام پایاننامه نهایی که از همین مقاله ها بعلاوه مقداری نگارش اصولی را به موسسه مشاورین پروژه دات آرت بسپارد ولی معمولآ دانشجویی که خود وقت کافی برای نگارش و ارسال دو مقاله ژورنال دارد، کار انجام پایاننامه را نیز خود به پایان میرساند و مهم همان دو مقاله ژورنال برای دریافت تز دکتری میباشد و این همان علتی است که ما میگوییم شیوه اول عملی تر است.

سابقه پروژه دات آرت در انجام پایاننامه و تز دکتری برق و کامپیوتر

موسسه مشاورین پروژه دات آرت در طی ۱۰ سال فعالیت شرکتی خود بیش از ۲۲ دوره مشاوره کامل دوره دکتری که بصورت از ۰ تا ۱۰۰ و از مرحله ارائه پروپوزال، دفاع از پروپوزال و ارائه مقالات ژورنالی و دفاع از تز دکتری نهایی میباشد را به اتمام رسانده است و ۲۲ دکترای تخصصی کشور از مشاوره و کمک پروژه دات آرت بهره برده اند. چند موضوع تز دکتری انجام شده بصورت زیر میباشد.

۱- اتمام دوره دکتری برق مخابرات میدان دانشگاه خواجه نصیر طوسی با گرایش نوری که موضوع انجام پایاننامه مدولاتورهای نوری کریستال فوتونیک و ساخت مدولاتور ماخ – زندر بوده است که دو مقاله از این تز دکتری برای ژورنال های International Journal of Innovative Research in Computer and  Communication و Assam University Journal of Science فرستاده و چاپ شده است که مدارک آن موجود است. این دوره دکتری با دفاع از تز نهایی در زمستان ۹۲ به اتمام رسید.
۲-اتمام دوره دکتری برق الکترونیک با گرایش دیجیتال دانشگاه آزاد تهران مرکز که موضوع انجام پایاننامه اتوماتای سلولی کوانتوم بوده است که دو مقاله از این تز دکتری برای ژورنال های معتبر ieee فرستاده و چاپ شده است که مدارک آن موجود است. این دوره دکتری با دفاع از تز نهایی در پاییز ۹۴ به اتمام رسید.

۳- تعداد ۲۰ دوره دکتری تخصصی دیگر در گرایش های مختلف برق و کامپیوتر(خصوصآ شبکه) در مدت ۱۰ سال گذشته انجام شده است و تعداد زیادی نیز در دست اجراء میباشد.

مشاورین پروژه دات آرت
۶ دی ۱۳۹۶
884 بازدید