خرید پایاننامه : آری یا خیر

خرید پایاننامه : آری یا خیر

خرید پایاننامه عمل درستی میباشد یا ممکن است که به سواد علمی ما ضربه بزند. بهتر است اینگونه عنوان شود که مطالعه پایان نامه دیگران آری یا خیر. برای جواب دادن به این سوال بایستی هدف دانشجویی که یک پایان نامه را می خرید یا به هرنحو دیگر تهیه میکند را مورد بررسی قرار داد. خیلی ها شاید اینکار را ناشی از بیسوادی دانشجو بدانند، ولیکن باید این مساله بسیار ریزتر تحقیق شود. اگر هدف دانشجو از تهیه و خرید یک پایان نامه بیس مانند موضوع تحقیق خودش، تسلط بیشتر بر موضوع تحقیقاتی باشد، به نظر من و بسیاری از افراد نه تنها دلیل بر بیسوادی دانشجو نیست، بلکه نشان از تیزهوشی و دقت نظر دانشجو دارد.

بسیاری از اساتید دانشگاه با این موضوع مخالف هستند و اگر واقعآ دانشجو قصد کپی کاری و ارائه پایاننامه خرید اری شده را بدون ادامه تحقیقات آن داشته باشد، نظر اساتید درست است اما مساله ای که هست و بسیاری از اساتید از آن غافل هستند، پتانسیل بسیار بالای اینکار در کمک به تحقیقات دانشجویان و جلوگیری از اختراع دوباره چرخ چاه میباشد. اگر نگاهی به پایان نامه های انجام شده داشته باشیم، دیدن پایاننامه هایی که به هیچوجه کپی نیستند ولیکن محتوای کاملآ یکسانی دارند، میتواند گواه محکمی بر مدعای ما باشد.

بنابرمسائل گفته شده خرید پایان نامه نه تنها ایرادی ندارد، بلکه بسیار کمک بزرگی از نظر وقت و زمان به دانشجوی ارشد مینماید و به همین علت مشاورین پروژه دات آرت تصمیم به قراردادن در سایت، پایاننامه هایی که در این موسسه انجام شده است، گرفت. البته موسسه پروژه دات آرت فقط پایان نامه هایی را که قادر به آموزش شبیه سازی آنها میباشد را برای خرید دانشجویان قرار داده است.

ادامه تحقیقات پایاننامه خرید شده

در بسیاری از این پایان نامه ها موضوعات تحقیقاتی با عناوین مختلف از یک ایده و روش پیروی کرده اند و هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند، درحالیکه اگر هردانشجو متلبی هرچند کوچک به محتوای یک پایاننامه انجام شده بیفزاید، بعد از چند تکرار به نتیجه بسیار مطلوبی خواهیم رسید. به نظر بنده اگر خود اساتید یک پایاننامه انجام شده را به دانشجو آموزش میدادند و نحوه شبیه سازی پایان نامه را برای دانشجو روشن میکردند، میتوانست خیلی مفیدتر واقع شود. این درحالیست که دانشجوی ارشد در طول دوسال تحقیقات خود، اگر خیلی زرنگ باشد بتواند نحوه شبیه سازی مقدماتی یک پایاننامه را بیاموزد و هرگز فرصتی برای ایجاد نوآوری مناسب نخواهد داشت.

زمانیکه شما یک پایاننامه انجام شده را خرید نمایید، با مطالعه آن میتوانید از آخرین نتایج بدست آمده در مورد موضوع پایان نامه آگاه شوید و با یادگرفتن شبیه سازی با استفاده از یک کارشناس یا یک دوست، درمدتی کم بر روی موضوع تحقیقاتی آن مسلط میشوید و زمان زیادی برای تلاش کردن در راستای دادن ایده ای جدید و یا بهبود نتایج خواهید داشت.

اتلاف وقت و حیرانی در انجام پایاننامه

هنگامیکه شما یک پروپوزال تهیه میکنید و یک موضوعی را برای تحقیقات پایاننامه ارائه مینمایید، اگر هیچ پایان نامه یا پروژه انجام شده و خرید شده مشابه موضوع را نداشته باشید، با توجه به اینکه بیشتر اساتید هیچ کمکی به دانشجو نمیکنند، مدت زیادی را درحیرانی برای بدست آوردن نقطه شروع صرف خواهید نمود. این درحالیست که اگر یک بیس آماده داشته باشید، به شما کمک بسیار زیادی در جهت دادن به تحقیقاتتان خواهد نمود و این همان علت اصلی است که مشاورین پروژه دات آرت این همه بر خرید یا تهیه یک پایاننامه مشابه شبیه سازی شده مینماید.

با توجه به نکات بالا در زمینه تاکید بر خرید یا تهیه یک تز و پروژه بیس یا پایه و مطالعه سریع آن و یادگیری شبیه سازی، ذکر این نکته نیز لازم است که شما بایستی در تهیه این پایاننامه بیس دقت لازم را داشته باشد و سعی کنید از دوستان یا اساتیدتان برای تهیه بیس مناسب کمک بگیرید و پروژه ای را مطالعه کنید که مرتبط با پایان نامه نهایی دوره ارشد تحصیلی شما باشد، زیرا ممکن است با یک اشتباه در محتوای این بیس، زمان زیادی را برای یادگیری مطالبی که بدر کار تحقیقی مورد نظر استاد شماست، نمیخورد را صرف نمایید و دچار کمبود وقت شوید.

انتخاب پایاننامه بیس به روز

نکته مهم دیگری که در رابطه با انتخاب پایان نامه بیس خرید شده و کلآ موضوع پروپوزال تز تحقیقاتیتان بایستی در نظر بگیرید این است که این پروژه بیس مربوط به یک یا نهایتا دوسال اخیر باشد وگرنه ارزش تحقیقاتی زیادی نخواهد داشت وکمکی به انجام پایان نامه اصلی شما نخواهد نمود. موسسه مشاورین پروژه دات آرت در همین راستا سعی در ارائه پایاننامه های جدید در سایت فروشگاهی خود نموده است تا دانشجویان عزیز دسترسی به منابع تحقیقاتی به روز داشته باشند.

 

پایگاه دانلود رایگان مقالات isi

خرید پایاننامه

خرید پایاننامه – پایگاه دانلود رایگان مقالات isi

مشاورین پروژه دات آرت
۱۸ آذر ۱۳۹۶
670 بازدید